Usługi

Obsługa Prawna Firm

 • doradztwo prawne

 • sporządzanie aktów tworzących podmioty gospodarcze, w szczególności umów spółek prawa handlowego, kompleksowa obsługa osób rozpoczynających lub poszerzających działalność gospodarczą

 • prowadzenie postępowań rejestracyjnych podmiotów gospodarczych, co obejmuje przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i złożenie ich we właściwych organach władzy publicznej

 • sporządzanie aktów wewnątrz organizacyjnych podmiotów gospodarczych (np. regulaminy pracy, wynagradzania, a także inne dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstwa)

 • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych na podstawie przedłożonych materiałów

 • analiza i ocena ryzyka prawnego wynikającego z umów sporządzonych przez osoby trzecie

 • pełna obsługa spółdzielni mieszkaniowych, socjalnych oraz zarządców nieruchomości

 • zastępstwo procesowe

Obsługa Prawna Osób

 • udzielanie porad prawnych

 • przygotowywanie projektów pism, podań, wniosków składanych do organów władzy publicznej

 • przygotowywanie projektów umów oraz negocjacje ich warunków, reprezentacja we wszelkich sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy

 • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych

 • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych na podstawie przedłożonych materiałów

 • odszkodowania

 • sprawy przeciwko ZUS o zasiłek macierzyński

 • zastępstwo procesowe

Windykacja

 • windykacja telefoniczna

 • windykacja terenowa

 • kierowanie wezwań do zapłaty przedsądowych i przedegzekucyjnych

 • zbieranie informacji o dłużnikach

 • kierowanie spraw na drogę sądową w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego – wyroku lub nakazu zapłaty, a następnie tytułu wykonawczego

 • wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 • pieczęć prewencyjna

 • monitoring płatności

 • giełda długów

Czy wiesz jak obciążyć dłużnika kosztami windykacji?
Istnieje możliwość obniżenia opłat związanych z windykacją długów. Obecne przepisy pozwalają te koszty zmniejszyć i przerzucić je na dłużnika. Odpowiednio przeprowadzona procedura pozwala obciążać dłużnika kosztami prowadzonej windykacji długu.
Na podstawie dokumentów można od dłużnika odzyskać część, a nawet całość kosztów poniesionych w czasie windykacji. Koszty te można odzyskać zarówno na etapie polubownym jak i sądowym.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.